lingvistická poznámka

PROFYLAX je slovo staré nejméně tři tisíciletí, ale nejspíš ještě starší.

Víte, jak se kdysi psalo ve staré řečtině?

 

        π                              pí                              Π

           ρ                           ró                           Ρ

              ο                    omíkron                   Ο

                 φ                     fí                     Φ

                    ύ              ýpsilon             Ύ

                       λ           lambda          Λ

                          α          alfa         Α

                   ξ       ksí       Χ

 

Jeho původní význam byl „přední stráž“. Označovali se tak vojáci, kteří měli za úkol jako první objevit nepřítele a varovat před ním ostatní tak brzo, jak jen to bylo možné.

φ ύ λ α ξ    (fýlax) znamenal samotného strážce

φ ΰ λ ή        (fýlé, posl.písmeno je éta) znamenal pak přímo lid, kmen nebo později vojenský oddíl.

V klidnějších a bohatších časech sloveso προφυλάσσω (profylásso) získalo vedle významu „být před něčím na stráži“ i medicínský význam „předem se chránit , střežit se, učinit předem opatření k ochraně“. V tomto významu přešlo do latiny, protože Římané se lékařskému umění v podstatě kompletně naučili od Řeků. A odtud pochází jeho dnešní všeobecně rozšířené používání i mimo medicínu, profylaxe jako preventivní opatření, bez kterých by mohlo dojít k výrazným škodám.

Tak nezapomeňte,  Váš dobrý přední strážce se jmenuje:

             προφύλαξ