Co vám přinese zavedení Profylaxu?

v      Bezprostřední přínosy

Ø       Zlepšení běžné práce údržby

§          Jednoduché vytváření, tisk a změny pracovních příkazů

§          Snadný zápis do evidence hotové údržby

§          Možnost okamžitých zásahů do obsahu plánované údržby

§          Vylepšení komunikace v okruhu lidí, kterých se údržba týká

§          Jednoduché změny v systému údržby při nových strojích nebo požadavcích

§          Připomínání nejbližších akcí

§          Snadný běžný reporting pro vyšší stupeň řízení

Ø       Vylepšení plánování údržby

§          Plán lze kdykoliv přehledně zobrazit nebo vytisknout v mnoha formách

§          Do plánu lze zařadit nejen preventivní údržbu, ale i plánované opravy

§          Pro slaďování plánu údržby s plánem výroby je okamžitě k dispozici plán odstávek

§          Plán lze okamžitě pružně měnit a hledat tak optimální variantu

§          Lze okamžitě získat rozbory plánu, např. využití kapacit, které jsou podstatné pro řízení

§          Nikdy se už v plánu nemůže zapomenout na nějakou údržbu, která se např.kvůli něčemu stále odsouvá, co je jednou ke strojům zapsáno, to se do plánu vždycky dostane

v      Dlouhodobé přínosy

Ø       Rozbory údržby za delší období

§          Možnost kontroly nákladů na údržbu až k jednotlivým strojům, takže lze zjistit extrémy a také postupně vybudovat reálnější   kalkulaci nákladů na výrobu

§          Možnost kontroly mzdových nákladů a nákladů na externí dodavatele, podklady pro případný outsourcing nebo proti němu

§          Možnost stálé „nenásilné“ kontroly využití kapacit

§          Jednoduché doložení provádění preventivní údržby (např. pro ISO audit)

§          Okamžité zjištění nežádoucích výkyvů v údržbě při prodlužování period preventivní údržby

§          Při nutnosti snížit náklady na údržbu lze lépe najít místa, kde snížení nákladů nevede k přílišnému zvýšení rizika

§          Možnost testování důsledků podnikatelských záměrů z hlediska údržby

Ø       Organizace znalostí o údržbě

§          Snížení rizika z nezastupitelnosti klíčových osob

§          Jednodušší předatelnost agendy, rychlejší zapracování nových lidí

§          Ideální pro řízení metodou „open book management“ a pro doladění hranice mezi nejnižší TPM úrovní a odbornou preventivní údržbou

Ø       Stále se zlepšující systém

§          Jakmile se přijde na nějaké vylepšení postupu údržby, zapíše se to do popisu a už se to automaticky zařadí do pracovních příkazů

§          Jednoduchá aktualizace všech důsledků při změnách – zařazení nového stroje a jeho údržby do už existujícího plánu, prodloužení nebo zkrácení period

 

Přínosy Profylaxu v rozčlenění dle pozice těch, kdo by ho měli používat:

 

v      Přínosy pro běžné údržbáře:

Ø       přehledné a jasné pracovní příkazy

Ø       průkaznost provedení práce

Ø       jistota - jednoduchá opora při případných sporech, co měli a neměli udělat

Ø       jednoduchý zápis poznámek, které se nemohou na prac.příkazu ztratit

Ø       lepší organizací práce by se měl snížit nápor na volný čas a měla by se snížit i nepředvídatelnost zásahů

v      Přínosy pro mistry údržby

Ø       rychlé plánování a přeplánování

Ø       v plánu už nikdy nelze zapomenout na něco, co už jednou je v evidenci

Ø       rychlý a obsažně jistý reporting pro vyšší úrovně řízení 

Ø       jasné řízení a evidence práce údržbářů pomocí pracovních příkazů

Ø       připomínání nejbližších akcí

Ø       organizace znalostí do jednoho místa

v      Přínosy pro vedoucí výroby

Ø       komfortní negociace plánování výroby kontra plánování údržby

Ø       přehledný a obsažný reporting plánů údržby

Ø       okamžitá dostupnost aktuálního plánu údržby na síti

Ø       mnohem lepší předatelnost a zastupitelnost práce mistra údržby

v      Přínosy pro vrcholové řízení

Ø       možné rozbory trendů v podnikové údržbě za delší období

Ø       kontrola výše nákladů na údržbu až k jednotlivým strojům, lidem a úkonům

Ø       kontrola účelnosti nákladů na údržbu

Ø       umožňuje předvídat důsledky většího manévru ve výrobě

Ø       jednoduché doložení provádění preventivní údržby (např ISO audit)

Ø       jednoduché zapojení údržby do nově budovaných moderních systémů řízení

Ø       významné snížení rizik v oblasti údržby